Underjordiska distributionsstationer

 

Produktfamiljen U-Cont av underjordiska stationer är världens och även Norges mest installerade produktfamilj av modulära distributionsstationer.

 

Som bolag är U-Cont även uppkallad efter sin mest kända produkt.

Namnet U-Cont härstammar från orden Underground containment.

Konstruktionens popularitet bygger på betydande fördelar jämfört med alla andra lösningar på marknaden och solid erfarenhet även av svåra förhållanden.

Fördelar:

• Placering av tankar skyddade under jorden
• Litet platsbehov
• Enkel att underhålla: rörledningarna är huvudsakligen placerade i schakt
• Snabb installation
• Enkel att ansluta till andra system, t.ex. tankning av båtar
• Modulär konstruktion som möjliggör förmånlig produktion
• Omfattande layout-urval
• Skyddade och korta rörledningar
• Enkel att flytta jämfört med en traditionell underjordisk lösning
• Maximerat skydd för grundvattenskydd eftersom alla konstruktioner har dubbla väggar och korta rörledningar
• Säkerhet; schaktlösningen är skyddad mot explosioner och terror

 

Tankningsstationer för båtar

U-Cont tankningsstationer för båtar förverkligas genom användning av andra modeller i våra produktfamiljer. Detta möjliggör lägre priser och kombinationer där både båtar och andra fordon tankas från samma station. Tankning av båtar är alltid känsliga platser ur miljösynpunkt, så lösningarna måste vara testade och högklassiga samt lämpliga för lokala förhållanden.

Att tänka på vid platser för båttankning:

• HFB-tankar säkert ovan jord eller delvis ovan jord
• Visuella lösningar för känsliga platser
• Effekter av is och vinter
• Skadegörelse av konstruktioner och stöldsäkerhet
• Långa tankslangar och deras placering