Installationstjänst

En välplanerad helhet kulminerar i en grundlig och noggrann installation, vilket vi har stor erfarenhet av. Våra installations- och monteringsteam har bland annat erfarenhet av underjordiska installationer på 500 meters djup, komplexa rörledningsinstallationer och installationer av stora vertikala tankar.

Världens snabbaste installationstjänst vid förverkligandet av underjordiska distributionsstationer.

Vi har även genomfört dessa snabba installationer i Norge tillsammans med lokala partners.