Installationstjänst

Världens snabbaste installationstjänst vid förverkligandet av underjordiska distributionsstationer.

Vi har även genomfört dessa snabba installationer i Norge tillsammans med lokala partners.

En välplanerad helhet kulminerar i en grundlig och noggrann installation, vilket vi har stor erfarenhet av. Våra installations- och monteringsteam har bland annat erfarenhet av underjordiska installationer på 500 meters djup, komplexa rörledningsinstallationer och installationer av stora vertikala tankar.