Industrisystem

U-Cont är en erfaren tillverkare av bränslelösningar för reservkraftssystem särskilt för omfattande objekt såsom datacenter. Vi har till exempel genomfört följande typer av projekt:

• Bränslelösningar för reservkraftsystem för bl.a. datacenter, sjukhus, industrier och myndigheter
• Omfattande vätskesystem för fordonsfabriker (bil, traktor, skogsmaskiner etc.), som inkluderar lagring, filtrering, rörledningar och distribution av vätska på fabriksområdet
• Modulära enhetslösningar för processindustrin inklusive tankar, pumpar, modulrör
• Omfattande distributionssystem för gruvor
• Vätskesystemlösningar för energiindustrin och till och med hela modulära etanolfabriker

Systemen moduleras och byggs färdigt så långt det är möjligt på fabriken. Arbetsfasen sparar in på kostnader och minskar riskerna för arbete på byggarbetsplatsen. Vätskesystemen kan levereras antingen som färdiga moduler eller enligt nycklarna i handen-principen.

 

Avant Tecno vätskepåfyllningssystem

U-Cont utförde tillverkningen av systemet för flytande tankning åt Avan Tecno.

Systemet har tre typer av tankningsalternativ på båda sidor om tankstället.

Dessutom har systemet logiska kontroller och kvantitetsmätningar för varje kvalitet