U-Conts tanklösningar

Vi är Nordens största leverantör av metalltankar med över 50 års erfarenhet. Vi tillhandahåller fabrikstillverkade underjordiska och överjordiska tankar enligt EN-standard, vertikala tankar enligt SFS-standard, olika specialtankar och silor samt tilläggsutrustning och tjänster för tankar från produktutveckling till automation.


Dessutom har vi en brand- och skottsäker HFB-specialmodell (Heat, Fire, Bullet) samt tanklösningar med flera avdelningar.


Våra mångsidiga produkter och olika utrustningsalternativ ser till att det är enkelt att uppfylla olika kundbehov och användningsområden. Alla tankar som vi tillverkar kontrolleras och testas enligt vårt ISO 9001: 2015-certifierade kvalitetssystem.

 

 

 

Ovanjordiska tankar

• Tankar med dubbla väggar enligt standard SFS-EN 12285-2
• Ovanjordiska vertikala tankar
• I storleksklass 3–150 m3
• Mångsidig utrustning
• Speciallösningar efter behov

Underjordiska tankar

• Tankar med dubbla väggar enligt standard SFS-EN 12285-1
• I storleksklass 3–150 m3
• Mångsidig utrustning
• Speciallösningar efter behov

 

HFB-tankar (Heat, Fire & Bullet)

HFB-tankarna är värmeisolerade samt brand- och skottsäkra. Vi kan tillverka en standardmässig eller skräddarsydd helhet för att skydda er tank. De många fördelarna med denna tekniska lösning gör tanken säkrare och starkare. Vanliga användningsområden för HFB-tankar är exempelvis:

  • säker lagring av bensin ovan jord
  • lagring av vätskor under svåra förhållanden (skydd mot kyla, värme, avdunstning)
  • platser med krävande miljöförhållanden

Fördelar:

• HFB-konstruktionen sparar pengar på grund av både lägre avdunstning och lägre värmeförlust jämfört med oskyddade tankar ovan jord
• Finns både som horisontell och vertikal tank
• Storleksurval 10–100 m3
• Bättre skydd mot skadegörelse
• Med hjälp av isoleringen blir tanken både brand- och skottsäker
• Mycket stark konstruktion med dubbla väggar
• Brandskydd
• Kan utrustas med exempelvis värme, pumpar osv.
• Målning och etiketter enligt kundens önskemål

Silor

U-Cont tillverkar olika silor enligt kundens önskemål med en diameter på 1,6–3,2 m och längd på 3–15 m.

Fråga oss om olika lösningar.