Logistik och transport

Vi har flera decenniers erfarenhet av olika logistiska arrangemang.

Nästan alla våra produkter är modulerade, vilket underlättar både transport och installation. Produkten kan också helt från början utformas till att vara enkel att transportera, exempelvis genom att använda en containerlösning.

Vi har också ett IT-system som är utvecklat så att ni får tydliga rapporter med bilder av kommande leveranser ett par dagar innan leveransen.

Lyft

På vår fabrik har vi kraftiga maskiner för lyft och förflyttning. På byggarbetsplatsen kräver våra produkter ofta speciella lyftarrangemang, som genomförs kostnadseffektivt och snabbt tack vare våra modulära lösningar.

Lagring

Våra stora lagerytor gör det också möjligt för oss att betjäna våra kunder vid olika lagringsbehov när exempelvis installationen av en produkt är försenad.