Tjänster

Vår process omfattar implementering av tanken eller distributionsanläggningen från förädling av idéfasen i verksamheten via utformning, produktifiering, fabriksproduktion och montering till installation – effektiva, smarta och gröna lösningar för distribution och lagring av vätskor samt för produktion av energi.

 

Vår Process

1

1. Konceptutveckling

I konceptutvecklingsprocessen av din affärsdröm utvecklas och tillverkas en produktifierad och fulländad teknisk implementeringshelhet för projektet.

Läs mer

2

2. Design

Vår design utgår alltid från 3D-modeller som är den bästa möjliga lösningen för våra behov. 3D minskar fel och ger ett helt annat kvalitetsuttryck på dokumenten. Vi utformar de lösningar som ni behöver runt tanken och allt som anknyter till dessa – såsom rörledningar, stålkonstruktioner, el och styrsystem. Samma grupp genomför modulernas helhet på vår fabrik så långt det är möjligt. Vår centrala konkurrensfördel är att utformningen och de ansvariga för den praktiska biten på fabriken har ett nära samarbete som en enehtlig grupp på samma plats. Detta minskar kommunikationsfel och förbättrar avsevärt helhetens kvalitet.

Läs mer

3

3. Produktion

Hela tillverkningsprocessen utförs i en och samma byggnad, vilket minskar risken för kvalitetsfel. Våra praktiska och rymliga fabrikslokaler möjliggör en hög beredskapsgrad.

Läs mer

4

4. Logistik

Vi har flera decenniers erfarenhet av olika logistiska arrangemang. Nästan alla våra produkter är modulerade, vilket underlättar både transport och installation.

Läs mer

5

5. Installationstjänst

En välplanerad helhet kulminerar i en grundlig och noggrann installation, vilket vi har stor erfarenhet av. Våra installations- och monteringsteam har bland annat erfarenhet av underjordiska installationer på 500 meters djup, komplexa rörledningsinstallationer och gruvinstallationer. I Norge använder vi oss av erfarna lokala team och förstärker dem vid behov med finska specialistinstallatörer.

Läs mer

6

6. Underhållstjänst

Värdet av en produkt betonas under dess livscykel. Problemfria driftår för distributionsstationer, olika tankar och bränslesystem säkerställs genom väl genomfört regelbundet underhåll. Värdet på en väl underhållen produkt bevaras, medan värdet av dåligt underhållen utrustning till och med kan bli negativt