U-Cont

U-Cont är den ledande tillverkaren av bränsletankar och distributionsstationer i Norden.

Hjärtat i våra produkter är tanken runt vilken vi skapar effektiva, smarta och gröna lösningar för vätskelagring, distribution och energiproduktion.

U-Cont har erfarenhet av tusentals distributionsprojekt och bränsledistributionsstationerna vi har byggt finns i jordbävningsutsatta Hawaii, Sibiriens frostiga land och 500 meter djupt i Kemigruvan.

2010

Den största distributionsaffären i vår historia öppnade ett nytt decennium när vi i början av 2010 kom överens om att leverera Uno-X Light distributionsstationskedjan till Norge. Utvecklingen av produktfamiljen Fire kulminerade i HFB-tanken som idag är en av våra mest sålda produkter. Distributionsstationen i D-modellen, som är speciellt inriktad på marknaderna i utvecklingsekonomier, utvecklades 2015. I 50-årsjubileet av U-Cont 2016 startade den andra generationens förändring, då en del av beståndet överfördes till den tredje generation. Hösten 2016 uppnådde vi en plats bland de 8 bästa i finalen i den nationella Kasvuope-tävlingen, vilket sedan dess gett upphov till en hel del bra saker, till exempel i form av den Nordea-stödda Growth Board.

2000

År 2000 separerade Muurikka igen i ett separat bolag och verkar idag som Opa Muurikka Oy, skilt från U-Cont. U-Cont grundade ett joint venture-bolag i Polen (U-Cont S.P.z.oo) 2001. En ny stålkonstruktionsfabrik färdigställdes våren 2004 i anslutning till de befintliga produktionsanläggningarna. Samarbetet med St1 Biofuels inom utveckling och produktion av etanolfabriker inleddes 2007, varav den första färdigställdes i Villmanstrand under hösten samma år.

1990

Vi investerade i nya kontor under lågkonjunkturen. U-Cont, en underjordisk modulär distributionsstation, utvecklades och patenterades i början av decenniet. 1995 fick U-Kont sitt första licensavtal i England och vi fick ISO 9001-certifikatet. Savon Konehitsaus Oy och Murikka Oy, som tillverkar Muurikka-pannor, gick samman hösten 1996, i samband med att företaget tog namnet Oy U-Cont Ltd. 1998 fick vi utmärkelsen Östra Finlands exportkanon. Samma år grundade U-Cont exportföretaget Inuctan till Ryssland i samarbete med Tammerneon och Autotank. Det första generationsskiftet genomfördes 1998, då Jari Sistonen köpte Reijo Sistonens aktieinnehav.

1980

Muurikkas försäljning startade 1982. Den bärbara bränslebehållaren Sipako föddes i början av decenniet och startade företagets exportverksamhet med fd Sovjetunionen som huvudmarknad. Vi fick länets företagarpris 1984 och Joroinen kommuns företagarpris 1985. 1988 sålde Matti Korhonen sin andel i företaget till Reijo Sistone och företagets namn ändrades till Savon Konehitsaus.

1970

Verksamheten fortsatte att fokusera på att svara på ett brett spektrum av kundbehov. 1976 utvecklades Muurikka murpannan. 1979 förvärvade företaget en egen lokal i Joroinen.

1960

U-Cont startade 1966 som en enmansverkstad grundad av Matti Korhonen i Pieksämäki. Året därpå blev stridsvagnsmästaren Reijo Sistonen den andra partnern. Verkstaden drevs under namnet Konehitsaus Korhonen & Sistonen. I början tillverkades förutom tankar mycket: bastuugnar under varumärket Räväkkä, brädor, tågvagnsreparationer och mycket mer, beroende på efterfrågan. Den första icke-familjeanställda började arbeta 1968