Filtering systems

Med över 30 års erfarenhet är WASP Ltd. en ledande ISO9001-certifierad tillverkare av dieselfiltreringssystem. Vi är stolta över att vara exklusiv distributör i Finland, samt distributör i Norge, Sverige och Polen.

Våra filtreringssystem tar effektivt bort föroreningar och separerar vatten från diesel samtidigt som de ger kritiska data om bränsletillstånd. Systemen är automatiserade kontinuerliga filtreringsenheter och kan filtrera diesel upp till EN590-standardnivån. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för våra kunder, oavsett om vi integrerar system i befintliga installationer eller använder dem som mobila enheter.