Design

Vårt erfarna designteam hjälper dig vid utformningen av såväl enstaka produkter som större projekthelheter från planeringsfasen till den slutliga installationsfasen. Vid utformningen använder vi oss av Solid Works vid 3D-modellering samt AutoCad för 2D-bilder.

Våra designtjänster inkluderar:

  • 3D-modellering och visualisering
  • Tankplaner
  • Stålkonstruktionsplaner
  • Rörledningsplaner
  • Layout för objektet
  • Produktionsritningar
  • Monteringsritningar
  • Fundament- och markbyggnadsritningar
  • Installations- och lyftplaner
  • VVS-planer