Skyddstak

U-Cont tillverkar skyddstak för bränslestationer och andra användningsområden. Våra modeller sträcker sig från små till stora skyddstak. Vi levererar också skyddstak för krävande förhållanden som exempelvis vind- och köldutsatta platser längs Ishavskusten i Norge och utmanande sibiriska förhållanden.
• Skyddstakens storlek är 10–200 m2
• Snö- och vindbelastningsklassificeringar upp till 40 m/s vind och 630 kg/m2 snö
• Visuellt omfattande modellurval