Konceptutveckling

I konceptutvecklingsprocessen använder vi vår kompetens inom bl.a. tillverkning, visualisering, processledning och teknik för att utveckla din affärsdröm till en produktifierad och färdig produkt och ett implementeringspaket för projektet. Konceptutveckling kan också innebära en noggrann förnyelse av den tekniska delen av ett befintligt verksamhetskoncept.

Produktutveckling, design och konceptutveckling är vanligtvis parallella processer, där fokus i produktutvecklingen ligger på produkter som ökar värdet på kundens affärskoncept.

Samarbetet med kunden har setts som särskilt interaktivt i konceptutvecklingsprojekt, vilket har möjliggjort bästa möjliga slutresultat.
Våra tekniska och visuella lösningar kan anpassas till olika behov på ett effektivt sätt, vilket möjliggör en så enkel och kostnadseffektiv konceptutveckling som möjligt.

Våra tekniska och visuella lösningar kan anpassas till olika behov på ett effektivt sätt, vilket möjliggör en så enkel och kostnadseffektiv konceptutveckling som möjligt.

Starta ett projekt med oss

SAMARBETE GENOM HELA ORGANISATIONEN

Alla våra avdelningar har ett nära samarbete, så även vårt produktutvecklingsteam interagerar ständigt med kunder, produktion och installatörer och upprätthåller ett kundperspektiv under hela utvecklings- och produktionsprocessen.

 

EN REALISTISK VERKSAMHETSMODELL

Vår verksamhetsmodell ser till så att inte planer och idéer styr bort från praktiska realiteter och minskar också risken för misslyckanden och informationsavbrott.

 

EN UNIK SIMULATOR

Vi får hjälp i vår forsknings- och testverksamhet av en globalt sett unik simulator för bränsledistributionsstationer. Den är tillverkad för att användas av både oss, våra kunder och myndigheter och finns på Räddningsinstitutet i Kuopio. Simulatorn kan användas för att testa och studera olika praktiska risksituationer relaterade till bränsledistribution.