Maanalaiset jakeluasemat

U-Cont maanalaisten asemien tuoteperhe on maailman eniten asennettu modulaarinen jakeluasemien tuoteperhe.

U-Cont on yhtiönä myös nimetty tunnetuimman tuotteensa mukaisesti. U-Cont nimi tulee sanoista Underground containment. Rakenteen suosio perustuu merkittäviin etuihin kaikkiin muihin markkinoilla oleviin ratkaisuihin verrattuna.

 

 

 

 

Maanalaiseen jakeluasemaratkaisuun kuuluu säiliöt, katos, saarekkeet, kuilut, putkitukset sekä kokonaisuuden kuljetus paikanpäälle ja asennus. Maanalaisessa jakeluasemassa säiliöt sijoitetaan maan alle kaivantoon. Maanpäälle jäävät kuilut, saarekkeet sekä katos.  Kun säiliöt sijoitetaan maan alle, niin jakeluasema tarvitsee pienen tilan.

Tuotteen modulaarinen rakenne mahdollistaa myös tuotteen kustannustehokkaan ja edullisen tuotannon. Lisäksi laaja lay-out valikoima vastaa asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin erittäin hyvin sekä mahdollistaa tuotteen suunnittelemisen niin, että se vastaa suoraan asiakkaiden tarpeisiin.

Suojatut ja lyhyet putkilinjat mahdollistavat polttoaineen turvallisen asennuksen ja käytön. Jakeluaseman turvallisuutta lisää helppo huolto, sillä putkilinjat on sijoitettu huoltokuilun sisälle. Maanalainen jakeluasema on suunniteltu niin, että sen asennus säästää sekä aikaa ja rahaa.

Pieni tilantarve mahdollistaa myös helpomman ja edullisemman rakennettavuuden sekä nopean asennuksen.

Maanalaisen jakeluaseman etuna on myös pieni kalvontarve, jolloin esimerkiksi rakentaminen pohjavesialueille on helpompaa ja edullisempaa.

Maanalainen jakeluasema on suojattu myös ulkoisilta uhilta, sillä kuiluratkaisu on räjähdys- ja terrorisuojattu, mikä lisää aseman käyttöturvallisuutta.

U-Cont maanalaisen jakeluaseman edut:

 • Säiliöiden sijoitus maan alle suojaan
 • Pieni tilantarve
 • Huoltohelppous; putkilinjat ovat pääosin kuiluissa
 • Nopea asennus
 • Modulaarinen rakenne, joka mahdollistaa edullisen tuotannon
 • Laaja lay-out valikoima
 • Suojatut ja lyhyet putkilinjat
 • Helppo siirrettävyys verrattuna perinteiseen maanalaiseen ratkaisuun
 • Helpompi ja edullisempi rakennettavuus pohjavesialueille pienemmän kalvotarpeen vuoksi
 • Turvallisuus; kuiluratkaisu on räjähdys- ja terrorisuojattu

Venetankkausasemat

U-Paatti venetankkausasemat toteutetaan hyödyntäen muita tuoteperheidemme malleja. Tämä mahdollistaa edullisemmat hinnat ja yhdistelmät, joissa sekä veneet että muut kulkuneuvot tankataan samalta asemalta. Venetankkaukset ovat aina ympäristön kannalta herkkiä paikkoja, joten ratkaisujen on oltava testattuja ja laadukkaita arktisiin olosuhteisiin soveltuvia.

Huomioitavaa venetankkauspisteissä:

 • HFB säiliöillä turvallisesti maan päälle tai osittain maan alle
 • Visuaaliset ratkaisut herkkiin paikkoihin
 • Jään ja talven vaikutukset
 • Rakenteiden ilkivalta ja varkausturvallisuus
 • Pitkät tankkausletkut ja niiden sijoittelu