Konseptutvikling

I konseptutviklingsprosessen utvikles og produseres det ut fra forretningsdrømmen din et produktifisert og finpusset produkt og en implementeringspakke for prosjektet ved å utnytte vår kompetanse bl.a. når det gjelder produksjon, visualisering, prosesstyring og teknikk. Konseptutvikling kan også bety en grundig fornyelse av den tekniske delen av det eksisterende forretningskonseptet.
Samarbeidet med kunden har i konseptutviklingsprosjektene vært svært interaktivt, hvilket har gjort det mulig å oppnå best tenkelig sluttresultat.
Våre tekniske og visuelle løsninger kan effektivt tilpasses ulike behov, hvilket muliggjør en enkel og kostnadseffektiv konseptutvikling.

Produktutvikling, planlegging og konseptutvikling er som oftest parallelle prosesser, ved å holde produkter som øker verdien av kundens forretningskonsept i sentrum av produktutviklingen.

Sett i gang et prosjekt sammen med oss

 

 

 

SAMARBEID PÅ TVERS AV ORGANISASJONEN

Alle våre avdelinger samarbeider tett, og dermed samhandler også vårt produktutviklingsteam kontinuerlig med kundene, produksjonen og installatørene, hvilket bevarer kundeperspektivet gjennom hele utviklings- og produksjonsfasen.

 

 

REALISTISK DRIFTSMODELL

Vår driftsmodell hindrer at planene og ideene sklir vekk fra de praktiske realitetene og reduserer også risikoen for å mislykkes og for kommunikasjonsbrudd.

 

UNIK SIMULATOR

Til hjelp i vår forsknings- og testvirksomhet har vi ved brann- og redningsinstituttet i Kuopio en simulator for drivstoffstasjoner utviklet for vår, kundenes og myndighetenes bruk som er helt unik i verdensmålestokk. Med simulatoren er det mulig å teste og studere forskjellige risikosituasjoner i praksis knyttet til distribusjon av drivstoff.