Ett nytt snabbladdningskoncept som en del av produktfamiljen

U-Conts mål är att tillhandahålla tjänster för alla former av energi inklusive el. För vår del stödjer vi utvecklingen mot förnybara bränslen och den gröna omställningen genom att introducera en ny produktfamilj i vårt sortiment.
Vi har utvecklat ett modulärt snabbladdningskoncept där vi utnyttjar vår erfarenhet av prefabricerade modulkonstruktioner i tusentals distributionsstationer.
Vårt snabbladdningskoncept utgörs av moduler som kan skalas till enheter i olika storlekar och former enligt objektets och kundens behov. Vår konstruktion möjliggör även flera olika visuella alternativ samt anslutning av tilläggstjänster till modulen.
U-Conts styrka ligger i ledningen av helhetsprojekt och genom vårt samarbetsnätverk kan vi tillhandahålla en snabbladdningsmodul från design och tillståndsprocess till installation. Kostnadseffektiva installationslösningar, expansion och framtida teknikförändringar har beaktats i utvecklingsarbetet.