Jakeluaseman rakentamisen suunnittelu

U-Contilla on markkinoiden lajin valikoima polttoaineiden jakeluasemia eri tarpeisiin. Jakeluasemanmallin, kokoluokan ja rakenteen valinnan voi tehdä hyvin monella tavalla eikä yhtä oikeaa ratkaisua ole. 

Jakeluasemaa suunnittelemassa

Jakeluaseman suunnittelu ja valinta on muuttunut viime vuosien vaihtoehtojen ja ilmastomuutoksen myllerryksessä hyvin haastavaksi. Mitä energiaa jaetaan ja mikä kannattaa? Missä bisnekseen kannattaa sijoittaa ja mitä tämä maksaa?
Näihin ja moniin muihin kysymyksiin olemme joutuneet U-Contilla miettimään vastauksia eri maissa Etelänapamantereen kylmyydestä suurkaupunkien ahtauteen sekä muihin moniin eri asiakastarpeisiin pienestä Saimaan veneasemasta kaivosten jättiläismonsterien tankkaamiseen.

Olemme valinneet toimintamalliksemme laajan sekä joustavan tuotevalikoiman ja moduuleihin perustuvan suunnittelun, jossa voidaan yhdistää standardiratkaisuja hyvinkin vaativiin asiakasräätälöinteihin.

Tarjoamme ratkaisut myös hyvin laajalle valikoimalle eri polttoaineita. Seuraavassa näkemyksiämme jakeluasemien suunnitteluun ja toimintaan.

Liikepaikka ja kannattavuus

Aseman kokoluokan ja bisnesmallin valinta on riippuvainen täysin liikepaikan mahdollisuuksista. Ratkaisun valinnassa on otettava huomioon liikenteen nykytilanne ja tulevaisuuden kehitys. Asemakokojen ilmaisussa käytämme kokoluokkia S-XXL. Näiden kokoluokkien rajat ovat kuitenkin venyviä.

Pienimmät jakeluasemat voidaan sijoittaa noin 100 neliömetrin alueelle + liittymätiet. Maksimissaan XXL mallisen aseman vaatima tila ilman liittymäalueita on noin 1000 neliömetriä. Ahtaille tonteille suosittelemme joko maanalaista U-Cont tai maanpäällistä U-Tower ratkaisua, koska näissä on pienin tonttijalanjälki. Standardiratkaisumme ovat suunniteltu siten, että tilan tarve on minimoitu. Kokemuksen perusteella laitteiston hajasijoittaminen kasvattaa myös rakennus- ja huoltokustannuksia.

Jakeluasema liikenneliittymät on useimmiten suunniteltava rekka- tai vähintään kuorma-autoliikenteelle sopiviksi, vaikka käyttö olisi pienemmille kulkuneuvoille. Erityisesti polttoainetta tuoville tankkiautoille on varattava mahdollisuus liikkua ja hoitaa jakelu turvallisesti. Muut infraliittymät kuten sähkö, viemäri ja vesi vaikuttavat kustannuksiin, mutta nämä eivät ole yleensä teiden varsilla ongelmina.

Pohjavesialueella suositeltava vaihtoehto on maanpäälle rakentaminen. Jos kuitenkin maan alle rakentaminen on ainoa vaihtoehto, silloin rakentaminen on tehtävä selkeästi raskaamman suojauksen rakenteilla, jotka on esitelty standardissa sfs 3352 (pohjavesialueet). Samat vaatimukset koskevat myös maanpäällisiä ratkaisuja, mutta ovat kustannuksiltaan kevyemmät.
Maaperän laatu vaikuttaa voimakkaasti aseman rakennuskustannuksiin. Jos maaperän laadusta ei ole varmuutta, suosittelemme maaperäntutkimuksia. Esimerkiksi epästabiilimaa, huonostikantava savikerros tai virtaavavesi voivat vaikuttaa erityisesti maanalaisenrakenteen kustannuksiin nostavasti.

Jakeluaseman suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon naapurit joille jakeluaseman toiminnasta voisi mahdollisesti aiheutua haittaa.

Volyymi ja sen kehittyminen

Jakeluaseman koon valintaan vaikuttaa vuotuinen myyntivolyymi, joka yhdessä polttoainelogistisen sijainnin kanssa myös ratkaisee säiliöiden koon valinnan. Kannattaa siis valita suhteellisesti suuremmat säiliöt syrjäiseen paikkaan kuin jalostamon lähelle. Jakelumittareiden ja saarekkeiden määrään vaikuttaa myyntivolyymin lisäksi myös asiakkaiden vierailuaikoihin liittyvä käyttäytymisprofiili. Jos myyntipaikka esimerkiksi on vilkas viikonloppuisin, on tämä huomioitava mittareiden määrässä, mutta säiliöt saattavat silti riittää pienemmilläkin tilavuuksilla.
Yleensä jakeluaseman säiliökapasiteetti mitoitetaan noin viikon tarpeeseen parhaiten myyvillä polttoaineilla. Mittari/saarekekapasiteetti mitoitetaan siten, että normaalitilanteissa ei muodostu tankkausjonoja. Alla muutamia esimerkkejä eri malleista.

Kaikki sekä maanalaiset että maanpäälliset asemamallimme voidaan toteuttaa S-XXL kokoluokissa. Jos tarve on suurempi kuin XXL kokoluokka ja aseman säiliötilavuus on yli 200m3 siirrytään raskaampaan lupakäytäntöön.
Tyypillisiä myyntimääriä/vuosi; S alle 1milj.litraa, M 0,5-1.5milj.l/v, L 1-3milj.l/v, XL 3-6mil.l/v ja XXL 5-10milj.l/vuosi. Näistä määristä on suuriakin poikkeamia paikan myyntiprofiilin ja sijainnin perusteella.

Jaettavat polttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

U-Cont jakeluasemissa kaikki putkilinjat ovat yleensä ruostumatonta terästä tai  erikoistapauksissa maan alla etanolin kestävää muovia. Emme suosittele sinkittyjä putkia, koska sinkki reagoi moniin nykyisiin ja tuleviin poltto- tai lisäaineisiin kuten etanoli ja MTBE. U-Contin valmistamissa jakeluasemissa voidaan varastoida standardiratkaisuilla bensiinit, dieselit, etanoliseospolttoaineet aina E20 saakka ja pienin muutoksin E85 etanoliseokset. AdBlue vaatii oman erillispinnoitetun säiliön ja erikoisputkitukset sekä -pumppauksen.

Tulevaisuuden kaasuvaihtoehtoihin voidaan varautua myös uuden aseman suunnittelu- ja rakennus-vaiheessa. Asennamme kaasulaitteistoja Puolassa ja tarvittaessa niitä voidaan toimittaa Suomeenkin.
Lisäksi vetytankkaus on mahdollista sijoittaa jakeluaseman yhteyteen, mutta tämä vaatii vielä apulaitteita ja muutoksia, jotka tällä hetkellä nostavat aseman hintaa. Vetytankkausasemia olemme olleet mukana rakentamassa Norjaan.

Sähköautojen latauspisteet on sijoitettava muiden polttoaineiden tankkausalueen ulkopuolelle, joka on myös bisneksen kannalta järkevää, johtuen niiden hitaasta ”tankkausajasta”. Sähköautojen yli 50kW tehoiset pikalatauspisteet tulevat käsityksemme mukaan olemaan palveluasemilla järkevä bisnes, koska ”tankkauksen” aikana asiakas käyttää mielellään rahaa palveluihin. Alle 50kW tehoiset tankkauspisteet ovat liian hitaina käsityksemme mukaan asiakkaan kiusaamista. Sähköautojen lataamisessa on syytä olla tarkkana kohtuullisen suuren kipinä- ja tulipalovaaran kanssa, joten niiden sijoittamista talojen seinustalle tai polttoainejakelun lähelle kannattaa välttää.

Alueen infra ja sen huomioiminen

 

Ensimmäinen alueen suhteen huomioitava asia on alueen kaava ja salliiko se polttoaineiden jakelun. Mikäli näin ei ole, kannattaa aloittaa keskustelu viranomaisten kanssa.

Jakeluasemaa ei saa rakentaa olemassa olevan infran kuten, vesijohtojen, viemäreiden, voimavirtasähkökaapeleiden jne. päälle, alle tai kylkeen. Kaikkiin näihin on turvaetäisyydet, jotka löytyvät standardista 3352.

Vanhat rakenteet, kuten suuret kivet ja kallio on myös huomioitava ja niiden vaikutusu jakeluasemaratkaisuun ja sen kustannuksiin.

Mikäli maan alla on kustannuksia aiheuttavia kysymyksiä, kannattaa aina ensin tutkia maanpäälliset vaihtoehdot. Maanpäällisen bensiinin varastoinnille erikoissäiliöissä odotamme valtioneuvoston antavan luvan talven 2020 aikana.

Visuaaliset vaatimukset

Jos halutaan, että jakeluasema on mahdollisimman näkyvä ja ympäristöstä erottuva, niin suosittelemme valitsemaan U-Tower -mallin. Mikäli taas halutaan ratkaisu, jossa jakelu on huomaamaton osa liiketoimintaa, valinta kohdistuu maanalaiseen U-Cont ratkaisuun. U-Tube-malli on tavanomainen versio maan päälle tulevasta jakeluasemasta pyöreällä säiliöllä. U-Cube-versio taas tarjoaa mahdollisuuden muokata jakeluaseman ulkonäköä halutunlaiseksi suurien seinäpintojen ja vaihtuvien julkisivumateriaalien avulla lähes rajattomasti.

Visuaalisen ulkoasun ratkaisuissa on vain mielikuvitus rajana. Meiltä löytyy suuri valikoima eri materiaaleja, värejä sekä erilaisia tehostekonsteja mm. valaistusta tai valomainoksia apuna käyttäen..

 

 

Varastoidaanko energia maan alle vai päälle

Tähän kysymykseen ei ole yhtä oikeaa ratkaisua. Bensiinin maanpäällisen varastoinnin kansallinen lupakysymys on ollut nyt vuosikymmenen eri hallintoportaiden käsittelyssä, joten lyhyellä tähtäimellä bensiinin varastointi tehdään vielä maan alle. Maan päälle on lupa rakentaa tällä hetkellä venetankkausten ja puolustusvoimien ratkaisut myös bensiinillä. Odotamme asiassa kaikkea rakentamista koskevaa päätöstä pikaisesti.

Meillä on laajan kansainvälisen kokemuksemme perusteella syntynyt käsitys asiasta maan alle tai maan päälle varastoinnista, mutta lopullinen päätös on aina ensin lupa-, verkosto- ja sitten kohdepäätös.

Tässä muutamia kokemusperäisiä esimerkkejä:
– Kaupunkien keskustoissa ja hyvin tiheästi asutuilla alueilla ->Useimmiten maan alle
– Harvemmin asuttu, maaseutu ja teollisuusalueet -> Useimmiten maan päälle
– Pohjavesialueet ->Ensisijaisesti maan päälle ja vain äärimmäisen pakottavissa tapauksissa maan alle
– Suuri näkyvyyden tarve -> Maan päälle ja U-Tower ratkaisu
– Lyhyt operointi- tai vuokra-aika tai teknisiä muutoksia tulevaisuudessa odotettavissa -> Maan päälle
– Ahdas tai kallis tontti -> Maan alle tai U-Tower
– Hankala tai epästabiili maaperä ->Maan päälle
– Venetankkaus tai korkea vesipinta maan alla -> Maan päälle

Turvallisuus sekä viranomaistarpeet

Jakeluasemien suunnittelussa tärkeimpänä arvona on aina turvallisuus. Turvallisuudessa on monta näkökohtaa, mitkä on huomioitava. Ensin tulevat palo- ja räjähdysturvallisuus ja näiden lisäksi on huomioitava maaperän saasteettomuuden vaatimus, mahdollisimman pienet ilmastopäästöt sekä liikenne- ja liikkumisenturvallisuus. Tämä kaikki vaatii hyvän kohdesuunnittelun. Teemme palveluna sekä standardiasemien kohdesuunnittelua että täysin asiakkaalle räätälöityjä ratkaisuja.

Yleensä jakeluaseman lupaprosessiin kannattaa ottaa avuksi näihin hankkeisiin erikoistunut konsultti. Yleisin käytäntö nykyään on käyttää standardisuunnitelmaa pohjana, joka päivitetään kohteeseen valmiista moduuleista, ja jonka pohjalta lupaprosessi hoidetaan viranomaisten kanssa. Hyvin harvoin on tarvetta täysin räätälöidyn suunnittelun tekemiseen lupaprosessia varten. Viranomaisten kanssa keskustelu kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa jakeluaseman rakentamista suunnitellessa.

Yhteenveto

Jakeluasema kannattaa suunnitella mahdollisimman joustavaksi tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin. Myös täysin uusien vähäsaasteisten polttonesteiden, -kaasujen sekä sähkön markkinoille tulo on otettava heti alussa huomioon. Markkinan pirstaloituminen ja uudet ratkaisut, joiden kaikkia vaikutuksia ei voida ennustaa, vaatii laajaa osaamista sekä kokemusta teknisiä ratkaisuja suunniteltaessa.

Liiketoimintana nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden jakeluasemia tullaan eri muodoissaan tarvitsemaan myös hiilivapaan yhteiskunnan syntymisen jälkeenkin. Sähköllä ladattavat ajoneuvoratkaisut yleistyvät, mutta voittava ratkaisu ei ole vielä, eikä todennäköisesti ennen 2030 lukua kenelläkään tiedossa. Lisäksi on jopa todennäköistä, että tulevaisuus on monienergialähtöinen. U-Cont on valinnut tässä tilanteessaan strategiakseen suositella asiakkaille joustavuutta, jota laaja valikoimamme parhaimmillaan edustaa.