Referenssit

Konseptikehitys

U-Cont oli kumppani Uno-X Light -konseptin kehityksessä alusta alkaen. Kehitystyön tuloksena asiakas säästää jokaisen valmistuneen aseman kohdalla noin 30% kustannuksista verrattuna aikaisempaan tapaan toimia ja asemaketjun polttoaineen myynti on ylittänyt odotukset.

Laitteistotoimitus ja projektinjohto, Kevitsan suurkaivos, Neste Oil Oyj. Kesällä 2012 asennettiin Kevitsa Mining Oy:n kaivokseen jakelujärjestelmä, jonka kehitystyössä turvallisuus oli avainasemassa. Korkea turvallisuustaso varmistetttin muun muassa kivisuojin, palosuojauksella ja kaksivaippaisella ja eristetyllä HFB -säiliörakenteella.

U-Cont on Norjalaisen Uno-X Hydrogenin kumppani vetytankkausratkaisuissa. Ensimmäinen yhteistyössä toteutettu vetyjakeluasema avattiin Norjassa 2016.

Jakeluasemat

 

Katso video AdContain jakeluasemista

Teimme ensimmäisen maanpäällisen huoltoaseman Suomeen yhdessä Nesteen kanssa Tuusulan asuntomessualueelle. Asema myy nyt uusiutuvaa dieselöljyä ja bensiini tulee myyntiin heti kun Suomen hallitus saa valmiiksi asetuksen, joka sallii bensiinin varastoinnin myös maan päällä.

U-Contin valmistama jakeluasema St1:lle Ouluun 2021. Asemalla on kahden saarekkeen tankkauspiste sekä lisäksi raskaalle liikenteelle valmistettu Truck-Stop- piste.

Bunker Oilin jakeluasema Norjan Kristiansundissa on edustaa ulkoasultaan ja teknisiltä ratkaisuiltaan hyvin modernia lähestymistapaa jakeluasemabisnekseen. Säiliöstä tulevat putket on vedetty mittareille katoksen päältä, minimoiden maanrakennustyöt ja esimerkiksi roudan aiheuttamat riskit.

U-Cont toimitti kesällä 2013 yhden Suomen suurimmista jakeluasemista Ouluun uudistuneen Limingantullin Prisman yhteyteen Osuuskauppa Arinan tilauksesta. Jakeluaseman katos on pinta-alaltaan suurin koskaan valmistamamme ja muotokieleltään erityinen.

Nykyisin YX:n nimissä toimivan Norjan Mo i Ranan AdContain valmistui loppuvuodesta 2012. Tämä raskaan liikenteen tankkausasema on toteutettu pystysäiliöllä ja lokinsiipikatoksella. Lokinsiipiovet voidaan laskea alas esimerkiksi myrskyn ajaksi.

AdContain – jakelujärjestelmään voi nyt tutustua matkalla tehtaalle Joroisiin: jo pitkälle 5-tietä näkyy Neste Truck Diesel -aseman tornisäiliöt. Järjestelmän suojaustaso on erittäin korkea ja sen kuntoa on helppo valvoa. Lisäksi järjestelmän ympäristöturvallisuus on huippuluokkaa.

Tämä jakeluasema on rakennettu vuonna 2010 Korpilahden satamaan. Maaperän vedenkorkeuden vuoksi asema toteutettiin puoliksi maan pinnalla olevalla säiliöllä. Puoliksi maanpäällinen säiliö on ympäristöystävällinen ja kustannustehokas ratkaisu, sillä se lyhentää huomattavasti maanalaisia putkilinjoja ja täyttöpaikasta tulee helpommin tarkkailtava.

ABC-Juva on kompakti pienelle alueelle sovitettu myynnillisesti erittäin tehokas yksikkö, jossa 10×30 metrin alueelle on mahdutettu kolme polttoainesaareketta ja yksi vesi-ilma -saareke.

Kalajoella kesällä 2017 purettiin edellinen jakeluaseman 2- saarekkeinen katos ja kauimmaisen saarekkeen paikalle asennettiin uusi U-Contin valmistama katos.

Espoon Otaniemessä voit nähdä U-Contin suunnitteleman ja toimittaman 2H- moduuliaseman. Moduuliasema sopii moneen olosuhteisiin ja ratkaisuna se on turvallinen ja kustannustehokas. Lisäksi sen asennus on nopeaa. U-Cont toimitti kyseiseen asemaan myös kaksoisvaippasäiliöt, jotka on sijoitettu maanalle.

Säiliöt

Savon Voimalle on toimitettu HFB –säiliöitä kokoluokissa 30–100 m3. Suomessa on satoja vuosina 1970–1980 valmistettuja raskasöljysäiliöitä, jotka ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Savon Voima Oyj:lle valmistetut HFB -sarjan säiliöt ovat vastaus tähän tarpeeseen.

Maanalaisiin säiliöratkaisuihin U-Contilla on erilaisia vaihtoehtoja jopa 100m3 kokoluokkaan asti.

U-Cont on toimittanut maanalaisia säiliöitä sprinklerivesisäiliöiksi. Nämä säiliöt voidaan sijoittaa esimerkiksi parkkialueen alle kohteeseen, jossa vaaditaan suuria määriä vettä sprinklerijärjestelmään.

Varkauden aluelämmön öljysäiliöt uusittiin touko- kesäkuussa 2017. Vanhat säiliöt poistettiin sekä perustukset uusittiin. U-Cont toimitti kahdeksan kappaletta maanpäällisiä 50m3 säiliöitä viiteen eri kohteeseen asennettuna Varkauden alueelle.

Varavoimaratkaisut

Mäntsälän datakeskus asennettiin 2014 konesalin yhteyteen varavoimalaitteiston polttonestejärjestelmä U-Contin toimesta. Projektin kulmakivinä olivat laaja toimitussisältö, kustannustehokkuus, projektinhallinta, joustavuus, kestävyys sekä asiakkaan kokema helppous. Toimitus sisälsi koko polttonestejärjestelmän.

Prosessijärjestelmät

Nestetankkausjärjestelmä toteutettuna Avant Tecnolle.

Suomalainen St1 Biofuels otti yhteyttä yritykseemme aloittaessaan etanolitehtaiden valmistusta, tarkoituksena tilata tavallisia prosessisäiliöitä. U-Contilla kiinnitimme huomiota tehtaan modulointiin ja kokonaisprosessiajatteluun. Keskustelun myötä U-Cont osallistui projektiin, mutta ei vain säiliötoimittajana vaan osallisena koko konseptin kehitykseen ja sitä seuraavaan prosessiin: suunnitteluun, tuotantoon, logistiikkaan, asennukseen ja huoltopalveluihin eli kaikkiin palvelujanamme vaiheisiin.

Orionille toimitettiin isopropanolijärjestelmä vuonna 2010. Järjestelmään kuuluu ruostumattomasta teräksestä valmistettu varastosäiliö punnituksella, lämmitetty ATEX-luokiteltu laitetila valaistuksella, pumpuilla ja venttiileillä sekä SMS 3008 -standardin mukainen putkisto suodattimineen. Järjestelmän ohjaus tapahtuu Orionin tehdasjärjestelmän kautta. Vuonna 2011 järjestelmää päivitettiin täyttöjärjestelmällä, jolla isopropanoli siirretään ibc-kontista varastosäiliöön.

WinWinDin tehtaalle toimitettiin vesi-glykolijärjestelmä kokonaistoimituksena vuonna 2009. U-Cont toimitukseen sisältyivät liitynnät ibc-konttiin, pumput, putkistot, venttiilit, sekoitussäiliö ja käyttölogiikka asennettuna ja käyttöönotettuna.