Referenssit

Konseptikehitys

Referenssi

U-Cont oli kumppani Uno-X Light -konseptin kehityksessä alusta alkaen. Kehitystyön tuloksena asiakas säästää jokaisen valmistuneen aseman kohdalla noin 30% kustannuksista verrattuna aikaisempaan tapaan toimia ja asemaketjun polttoaineen myynti on ylittänyt odotukset.

Kesällä 2012 asennettiin Kevitsa Mining Oy:n kaivokseen jakelujärjestelmä, jonka kehitystyössä turvallisuus oli avainasemassa. Korkea turvallisuustaso varmistetttin muun muassa kivisuojin, palosuojauksella ja kaksivaippaisella ja eristetyllä HFB -säiliörakenteella. Lisäksi järjestelmästä rakennettiin siirrettävä.

Visuaalisesti henkeäsalpaavan ulkonäön lisäksi kehitystyön tuloksena syntyi erittäin turvalliset, käyttäjäystävälliset ja kustannustehokkaat jakeluasemat. Kustannustehokkuus on varmistettu muun muassa minimoiduin maanrakennustöin, lämpöstabiloinnilla ja edullisilla ja turvallisilla huoltotöillä. Jakeluasemat on tuli- ja iskusuojattuja, eikä näyttävän ulkomuodon takia ole tarvetta erillisille mainosrakenteille. Truck -asemia on toimitettu sekä pysty- että vaakasäiliöillä.

Jakeluasemat

Katso video AdContain jakeluasemista

Referenssi

U-Cont on Norjalaisen Uno-X Hydrogenin kumppani vetytankkausratkaisuissa. Ensimmäinen yhteistyössä toteutettu vetyjakeluasema avattiin Norjassa 2016. U-Contin vastuulla on toistaiseksi toimiminen kumppanina konsepti- ja tuotekehityksessä, vetyteknologian yhdistäminen perinteisten polttoaineiden jakeluun sekä asemien putkitus ja katosratkaisut.

Bunker Oilin jakeluasema Norjan Kristiansundissa on edustaa ulkoasultaan ja teknisiltä ratkaisuiltaan hyvin modernia lähestymistapaa jakeluasemabisnekseen. Säiliöstä tulevat putket on vedetty mittareille katoksen päältä, minimoiden maanrakennustyöt ja esimerkiksi roudan aiheuttamat riskit. Lisäksi putkien kunto on helposti valvottavissa ja huoltaminen turvallista ja näppärää. Katos on toisesta päästä pyöristetty ja toisesta kiinnitetty säiliöihin, tuoden asemalle uniikin ilmeen. Kahden kaksiosastoisen pystysäiliön yhteistilavuus on 100 m³. Järjestelmään kuuluu kolmas, pienempi AdBlue-säiliö.

U-Cont toimitti kesällä 2013 yhden Suomen suurimmista jakeluasemista Ouluun uudistuneen Limingantullin Prisman yhteyteen Osuuskauppa Arinan tilauksesta. Jakeluaseman katos on pinta-alaltaan suurin koskaan valmistamamme ja muotokieleltään erityinen. Prisman liikenne on ohjattu katoksen keskeltä ja jakelukentät, joissa molemmissa on kolme saareketta, on sijoitettu bumerangin muotoisen katoksen päihin.

Nykyisin YX:n nimissä toimivan Norjan Mo i Ranan AdContain valmistui loppuvuodesta 2012. Tämä raskaan liikenteen tankkausasema on toteutettu pystysäiliöllä ja lokinsiipikatoksella. Lokinsiipiovet voidaan laskea alas esimerkiksi myrskyn ajaksi. AdContainin peruspiirteitä ovat erityinen kestävyys, huoltohelppous ja -turvallisuus, visuaalinen näyttävyys sekä huomattavat kustannussäästöt.

AdContain - jakelujärjestelmään voi nyt tutustua matkalla tehtaalle Joroisiin: jo pitkälle 5-tietä näkyy Neste Truck Diesel -aseman tornisäiliöt. Järjestelmän suojaustaso on erittäin korkea ja sen kuntoa on helppo valvoa. Lisäksi järjestelmän ympäristöturvallisuus on huippuluokkaa. Putkilinjat on pidetty mahdollisimman lyhyinä ja säiliö on helppoa ja turvallista huoltaa. Älykkään rakenteen ansiosta palosuojaus on pystytty nostamaan maanalaisen ratkaisun tasolle ja polttoaineen höyrystyminen on erittäin vähäistä.

Kemin kaivosprojekti vuonna 2010 oli U-Contin ensimmäinen kaivoshuoltoasemaprojekti. Projektista teki haastavan maan päällä sijaitseva säiliö, jonka alapuolelle tankkauspisteet sijoitettiin: tankkauspisteet sijaitsevat 350 ja 500 metrin syvyydessä. Järjestelmä on täysin automatisoitu ja turvallisuusjärjestelyt tässä projektissa olivat erityisen tiukat. Tiukoista vaatimuksista huolimatta kokonaisuudesta tuli toimiva ja kustannustehokas.

Moottoritien 1 varteen vuonna 2004 valmistunut Bedzin on yksi seitsemästä huoltoasemasta, jotka rakennettiin Puolaan Slovnaft-ketjulle. Asemalla on neljä mittarisaareketta ja sen kapasiteetti on 120 m3. Bedzinin asemassa on perustettu metallituenta, joka on erityisesti suunniteltu suurille katoksille. Yhdelle ketjun asemista jouduttiin tekemään poikkeuksellinen perustus suojaamaan huoltoasemaa maan mikroliikkeiltä, jotka johtuivat kaivostoiminnan aiheuttamista vaurioista maaperälle. Slovnaft myi sittemmin polttoaineketjunsa Lotos-ketjulle.

Tämä jakeluasema on rakennettu vuonna 2010 Korpilahden satamaan. Maaperän vedenkorkeuden vuoksi asema toteutettiin puoliksi maan pinnalla olevalla säiliöllä. Puoliksi maanpäällinen säiliö on ympäristöystävällinen ja kustannustehokas ratkaisu, sillä se lyhentää huomattavasti maanalaisia putkilinjoja ja täyttöpaikasta tulee helpommin tarkkailtava. Lisäksi tämä mahdollistaa säiliön päällisen suoratäytön. Ympäristöturvallisuus oli erityisasemassa läpi projektin, sillä luontoon joutuessaan polttoaine voi vahingoittaa herkkää järviluontoa pysyvästi.

Pietarin Shell oli yksi ensimmäisistä tekemistämme Venäjän Shelleistä. Projekti toteutettiin U-Cont -asemana. Valintaan vaikutti keskeisesti Pietarin kuuluisa maaperä: suopohjaisella maalla pieni tilantarve ja mahdollisimman lyhyet putkilinjat ovat huomattavia kustannus- ja turvallisuusetuja.

Kostrzyn on ensimmäinen U-Contin Puolan tytäryhtiön toteuttama suuri neljän mittarisaarekkeen ja 100 m3 kapasiteetin jakeluasema. Asema sijaitsee läntisessä Puolassa lähellä Saksan rajaa. Asema asennettiin keväällä 2004 vaikeissa sääolosuhteissa ja Odra-joen läheisyys lisäsi projektiin oman haasteensa. Asema oli yksi Puolan ensimmäisistä, jonka mittareista saa tankattua sekä nestekaasua että perinteisiä polttoaineita.

Otwockin huoltoasema rakennettiin U-Cont Puolan ennätysajassa: 35 päivässä valmistui 2000 m2 tietä, 400 m2 kauppa, kolme saarekkeen 100m3 kapasiteetilla oleva asema sekä kaasuntankkausmoduuli.

ABC-Juva on kompakti pienelle alueelle sovitettu myynnillisesti erittäin tehokas yksikkö, jossa 10×30 metrin alueelle on mahdutettu kolme polttoainesaareketta ja yksi vesi-ilma -saareke. Ympäristön riskit on minimoitu lyhyillä putkilinjoilla ja täysin kaksivaippaisilla rakenteilla. Tämä laaja kokonaisuus oli kuitenkin myös edullinen kohtuullisen pienten maanrakennustöiden ja pinta-ala tarpeen vuoksi.

Neste Ruka on hyvä esimerkki pieneen tilaan toteutetusta miniasemasta: kohteessa käytettiin pientä katosta ja vain 30 m3 säiliötä kustannusten minimoimiseksi. Asema toteutettiin U-Cont ratkaisulla asennusajan ja tilan tarpeen vähentämiseksi.

Oravin asema on hyvä esimerkki pienestä veneasemasta. Asema sijaitsee Oravin satamassa Savonlinnassa ja siinä on kaksiosastoinen, kokonaistilavuudeltaan 30 m3 säiliö. Mittarisaareke sijaitsee noin 15 metriä rannasta. Tankkausletkut ovat 20 metriä pitkät, mahdollistaen sujuvan tankkauksen myös veneiden liikkuessa.

Esso Hirvaskangas suunniteltiin alun perin siirrettäväksi ja tarvittaessa jaettavaksi kahdeksi eri asemaksi muutaman vuoden päästä uudelle paikalle. Nykyisin nämä U-Cont -elementit palvelevat samalla tontilla, mutta eri paikassa ABC Hirvaskankaalla.

Kalajoella kesällä 2017 purettiin edellinen jakeluaseman 2- saarekkeinen katos ja kauimmaisen saarekkeen paikalle asennettiin uusi U-Contin valmistama katos.

Espoon Otaniemessä voit nähdä U-Contin suunnitteleman ja toimittaman 2H- moduuliaseman. Moduuliasema sopii moneen olosuhteisiin ja ratkaisuna se on turvallinen ja kustannustehokas. Lisäksi sen asennus on nopeaa. U-Cont toimitti kyseiseen asemaan myös kaksoisvaippasäiliöt, jotka on sijoitettu maanalle.

Säiliöt

Referenssi

Savon Voimalle on toimitettu HFB –säiliöitä kokoluokissa 30–100 m3. Suomessa on satoja vuosina 1970–1980 valmistettuja raskasöljysäiliöitä, jotka ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Savon Voima Oyj:lle valmistetut HFB -sarjan säiliöt ovat vastaus tähän tarpeeseen.

U-Cont on toimittanut maanalaisia säiliöitä sprinklerivesisäiliöiksi. Nämä säiliöt voidaan sijoittaa esimerkiksi parkkialueen alle kohteeseen, jossa vaaditaan suuria määriä vettä sprinklerijärjestelmään. Viereisessä kuvassa on esimerkki sprinklerisäiliöprojektista, jossa Motonetille Tornioon toimitettiin kapasiteetiltaan yhteensä 300 m3 yksivaippaiset sprinklerivesisäiliöt.

U-Cont on valmistanut historiansa aikana laajan kirjon erilaisia siiloja. Viimeisin suurempi siilotoimitus tehtiin Fazerille vuoden 2016 aikana. Oy Karl Fazer Ab:lle valmistettiin 30 siiloa, jotka ovat kokoluokaltaan 14,5 m3 – 78m3. Siilotoimitus on osa kauramyllyn laajennusta.

U-Cont Oy on toimittanut historiansa aikana satoja konttirunkoisia säiliöitä päämarkkinana Venäjä. Tarvittaessa mahdollisuus on myös merikonttimitoituksella varustettuihin säiliöihin, jolloin niiden kansainvälinen kuljettaminen on helpompaa ja halvempaa. Konttimitoituksena säiliön tilavuudelle voidaan käyttää seuraavia standardimittoja: 60m3 40ft highcube container, 50m3 40ft container, 44m3 30ft highcube container, 39m3 30ft container, 25m3 20ft container.

Esimerkki sprinklerisäiliöprojektista ja suurien säiliöiden tekemisestä on kuvassa olevat, jo maan alle sijoitetut säiliöt. Suuremman säiliön koko on 130 m3 ja järjestelmään mahtuu yhteensä 480 m3 vettä.

Standardin SFS-EN 12285-2 ja SFS-EN 12285-1 mukaiset maanalaiset sekä maanpäälliset kaksoisvaippasäiliöt kokoluokassa 3-150 m3 monipuolisilla varusteilla sekä erikoisratkaisuilla tarpeen mukaan.

Varkauden aluelämmön öljysäiliöt uusittiin touko- kesäkuussa 2017. Vanhat säiliöt poistettiin sekä perustukset uusittiin. U-Cont toimitti kahdeksan kappaletta maanpäällisiä 50m3 säiliöitä viiteen eri kohteeseen asennettuna Varkauden alueelle. Maanpäällinen säiliö on kustannustehokas ratkaisu vähäisten maanrakennustöiden vuoksi sekä sen huoltaminen on helppoa. Lisäksi se on turvallinen sekä ympäristöystävällinen vaihtoehto, sillä esimerkiksi vuodot on helppo havaita.

Varavoimaratkaisut

Referenssi

Mäntsälään asennettiin 2014 konesalin yhteyteen varavoimalaitteiston polttonestejärjestelmä U-Contin toimesta. Projektin kulmakivinä olivat laaja toimitussisältö, kustannustehokkuus, projektinhallinta, joustavuus, kestävyys sekä asiakkaan kokema helppous. Toimitus sisälsi koko polttonestejärjestelmän: säiliöt, putkistot, suodatuksen, pumppaus- ja ohjausjärjestelmät sekä tarpeen mukaiset palvelut suunnittelusta asennukseen.

Prosessijärjestelmät

Referenssi

Suomalainen St1 Biofuels otti yhteyttä yritykseemme aloittaessaan etanolitehtaiden valmistusta, tarkoituksena tilata tavallisia prosessisäiliöitä. U-Contilla kiinnitimme huomiota tehtaan modulointiin ja kokonaisprosessiajatteluun. Keskustelun myötä U-Cont osallistui projektiin, mutta ei vain säiliötoimittajana vaan osallisena koko konseptin kehitykseen ja sitä seuraavaan prosessiin: suunnitteluun, tuotantoon, logistiikkaan, asennukseen ja huoltopalveluihin eli kaikkiin palvelujanamme vaiheisiin.

Orionille toimitettiin isopropanolijärjestelmä vuonna 2010. Järjestelmään kuuluu ruostumattomasta teräksestä valmistettu varastosäiliö punnituksella, lämmitetty ATEX-luokiteltu laitetila valaistuksella, pumpuilla ja venttiileillä sekä SMS 3008 -standardin mukainen putkisto suodattimineen. Järjestelmän ohjaus tapahtuu Orionin tehdasjärjestelmän kautta. Vuonna 2011 järjestelmää päivitettiin täyttöjärjestelmällä, jolla isopropanoli siirretään ibc-kontista varastosäiliöön.

WinWinDin tehtaalle toimitettiin vesi-glykolijärjestelmä kokonaistoimituksena vuonna 2009. U-Cont toimitukseen sisältyivät liitynnät ibc-konttiin, pumput, putkistot, venttiilit, sekoitussäiliö ja käyttölogiikka asennettuna ja käyttöönotettuna. Järjestelmällä voidaan tehdä 30 – 60 prosenttista vesi-glykoliseosta ja ajaa seos annosajona jäähdytysjärjestelmään. Toteutus on tehty Siemensin logiikalla.

Junttanin projekti Kuopiossa on hyvä esimerkki siitä, kuinka olemme pystyneet auttamaan asiakasta omalla tietotaidollamme ja säästämään asiakkaan resurssit muuhun käyttöön. Junttanille toimitettiin usean laadun öljyjlaitteisto imu- ja täyttöjärjestelmineen. Kohteessa on neljä säiliötä, joilla pystytään varastoimaan ja syöttämään eri öljylaatuja tarpeen mukaan. U-Cont toteutti projektin aina suunnittelusta asennukseen saakka.