Referanser

Filtreringsenheten

Den første WASP-filtreringsenheten er nå installert på en distribusjonsstasjon som skal sendes til Norge. Filtreringsenheten tar opp minimal plass samtidig som den betydelig forbedrer drivstoffkvaliteten ved å fjerne vann, sedimenter og andre urenheter, dermed reduseres korrosjon og levetiden til utstyret forlenges.

Hvis du har bekymringer angående kvalitetsfaktorene til ditt eget drivstoff eller dets filtrering, nøl ikke med å ta kontakt! Vi vil gjerne hjelpe deg med å finne riktig løsning for dine behov! 😊

Konseptutvikling

UNO-X light konsept

U-Cont var en partner i utviklingen av Uno-X Light-konseptet fra begynnelsen. I dag har vi levert over 100 distribusjonsstasjoner til Norge.

Kevitsa Mining Oy distribusjonssystem for gruvedrift.

Neste Tuusula

Sammen med Neste bygde vi den første overjordiske bensinstasjonen i Finland på boligmessen i Tuusula. Stasjonen selger nå fornybar dieselolje, og bensin vil være tilgjengelig for salg så snart den finske regjeringen fullfører en forskrift som gjør at bensin også kan lagres på bakken.

UNO-X Hydrogen

U-Cont er partner av norske Uno-X Hydrogen i hydrogenutslippsløsninger. Den første kooperative hydrogendistribusjonsenheten ble åpnet i Norge i 2016.

Tankstasjoner

Se videoen av AdContain bensinstasjoner

Bunker Oil tankstasjoner i Kristiansund.

Bunker Oils distribusjonsstasjon i Kristiansund, Norge, representerer en svært moderne tilnærming til distribusjonsstabilitet og dens tekniske løsninger. Rør fra tanken er trukket til målerne fra kalesjen, noe som minimerer jordarbeid og for eksempel risikoen ved brann. I tillegg er tilstanden til rørene enkel å kontrollere og vedlikeholdet er trygt og praktisk. Baldakinen er avrundet fra den ene enden og den andre er festet til tankene, noe som gir stasjonen et unikt utseende. Den to-roms vertikale beholderen har et samlet volum på 100 m³. Systemet inkluderer en tredje mindre AdBlue-tank.

En distribusjonsstasjon produsert av U-Cont for St1 til Oulu i 2021. Stasjonen har en drivstoffstasjon på to øyer og i tillegg et Truck-Stop-punkt klargjort for tungtrafikk.

ABC Oulu Limingantuli i Finland

Sommeren 2013 leverte U-Cont en av Finlands største distribusjonsstasjoner til Oulu, fornyet i Limingantullin Prisma, under ordre fra Osuuskauppa Arina. Baldakinen til distribusjonsstasjonen er det største området som noen gang er laget, og det har spesiell design.

Adcontain i Neste Joroinen Finland

 

Mo i Rana AdContain i Norge

I dag ble Norges Mo i Ranas AdContain, som opererer i navnet YX, ferdigstilt innen utgangen av 2012. Denne tunge tankstasjonen har blitt implementert med en vertikal tank med måkevinger. Loggerens dører kan senkes, for eksempel under storm.

Korpilahti havn

 

ABC-Juva er en kompakt, høydesignet salgsenhet for et lite område med tre drivstoffstaver og en vann-luft-øy i området på 10 × 30 meter. Miljørisiko minimeres av korte rørledninger og strukturer med to flenser.

Kalajoki, Finland

I Kalajoki, sommeren 2017, ble den forrige 2-øyers kalesjen til distribusjonsstasjonen demontert og en ny kalesje produsert av U-Cont ble installert på stedet for den fjerneste øya.

Tanker og siloer

HFB-tank (heat, fire & bullet)

Underjordiske tanker

For underjordiske tankløsninger har U-Cont ulike alternativer opp til størrelseskategorien 150m3.

U-Cont har levert underjordiske tanker som sprinklervannstanker. Disse tankene kan for eksempel plasseres under en parkeringsplass i et område hvor det kreves store mengder vann til sprinkleranlegget.

Siloer for Karl Fazer Oy