Planlegging

Vårt erfarne planleggingsteam betjener deg i planleggingen av både enkeltprodukter og store prosjekthelheter helt fra planleggingsfasen til den siste installasjonsfasen. Verktøyene i vår planlegging er Solid Works i 3D-modelleringen og AutoCAD i 2D-bildene.

Vår planleggingstjeneste omfatter:

  • 3D-modellering og visualisering
  • Tankplaner
  • Stålkonstruksjonsplaner
  • Rørledningsplaner
  • Layout for objektet
  • Produksjonstegninger
  • Sammensettingstegninger
  • Fundamenterings- og grunnarbeidstegninger
  • Installasjons- og løfteplaner
  • VVVS-planer