PRODUKTER

Overjordiske tankstasjoner Underjordiske tankstasjoner Tanker Industrisystemer Tagoverbygg Filtering systems Hurtigladekonsept

Tanken fungerer som hjertet i våre produkter, og rundt denne kan vi skape effektive, smarte og grønne løsninger for distribusjon og lagring av væsker samt energiproduksjon.

 

U-Cont har markedets mest omfattende utvalg av drivstoffstasjoner for ulike behov. Dersom du ønsker å vite mer om valg av tankstasjon og egenskapene til de forskjellige alternativene.

PRODUKTER

1

1. Overjordiske tankstasjoner

Grunntrekkene ved en overjordisk tankstasjon er stor mekanisk styrke, enkelt og sikkert vedlikehold, visuelt utseende og betydelige kostnadsbesparinger. I overjordiske tankstasjoner må det spesielt tas hensyn til eksplosjonssikkerhet og drift under vanskelige nordiske forhold.

Les mer

2

2. Underjordiske tankstasjoner

Tankstasjonsløsningen vi leverer består av tanker, fundamenteringer, servicesjakter, øyer, rørledninger, søyler, takoverbygg, avløpssystem, elektriske arbeider ved fabrikken og transport. Installasjon samt prosjektledelses- og planleggingstjenester har vi utført med norsk arbeidskraft. I tillegg tilbyr vi forskjellig tilleggsutstyr og tjenester etter behov.

Les mer

3

3. Tanker og siloer

U-Cont har bygget mange forskjellige variasjoner av overjordiske tanker. Vanligvis oppfyller tankene EN12285-standarden og i vertikale tanker bruker vi norske standarder. Tanken kan ha en størrelse på 3 m3¬–150 m3 og være av horisontal eller vertikal modell. De mest tradisjonelle løsningene er tanker med doble vegger med eller uten måler. Vår egen spesialløsning er HFB (heat, fire, bullet)-typen, som vi anbefaler hvis mediet som skal lagres er eksplosivt eller forholdene er spesielt vanskelige. Vanligvis setter veinettet i Norge begrensninger for tanker på over 100 m3.

U-Cont produserer underjordiske tanker i hovedsak med doble vegger i samme størrelsesklasse som overjordiske tanker. Disse tankene brukes vanligvis på drivstoffstasjoner, men tilsvarende tanker kan brukes til mange andre formål f.eks. i industrien, fiskeforedling og gruver.
Vi produserer også forskjellige sylinderrør for eksempel for asfaltselskaper.

Les mer

4

4. Industrisystemer

Vi produserer distribusjonssystemer for reservekraft til kjøretøyfabrikker, datasentre og industrien samt distribusjonssystemer for drivstoff og væsker til gruver. Disse systemene bygger vi ofte som en tjeneste fra planlegging til installasjon.

Les mer

5

5. Takoverbygg

Vi produserer forskjellige takoverbygg til tankstasjoner og annen bruk.

Les mer

6

6. Komponenter og reservedeler

Vi leverer nødvendige komponenter og reservedeler til tanker og tankstasjoner, som for eksempel fylleutstyr, sjaktlokk, paneler til takoverbygg samt rørsett etter kundenes ønsker.
Vi leverer også andre reservedeler. Spør vår salgsavdeling om disse.