Vedlikeholdstjeneste

Verdien av produktet understrekes under dets livssyklus. Bekymringsfrie bruksår for tankstasjoner, forskjellige tanker og drivstoffsystemer sikres med godt gjennomførte og regelmessige vedlikehold. Verdien til et godt vedlikeholdt produkt opprettholdes, mens derimot verdien til et dårlig vedlikeholdt maskineri til og med kan bli negativ.